Vỏ ốc nón xà cừ kẻ vạch – TROCHUS NILOTICUS (semi- mother of pearl)

80,000VND100,000VND