Vỏ Bào ngư trắng – WHITE ABALONE SHELL

120,000VND140,000VND